Nogmaals Pripp: Binckbank roomser dan de paus?

Opnieuw besteed ik deze blog aandacht aan een van de – belangrijke – verschillen tussen de diverse brokers. Wanneer u gaat beleggen in Amerikaanse Hoogdividendaandelen is het verstandig om een (Nederlandse) broker te kiezen die in alle opzichten volledig thuis is in Amerikaanse fondsen en deze ook kan aanbieden en afhandelen v.w.b. regelgeving en (bron)belastingen.
De in Nederland gevestigde brokers doen dit op hoofdlijnen prima, maar gaan toch op een aantal punten verschillend om met deze zaken. In de voorbeeldportefeuille zullen we dan ook vanaf heden (binnen onze mogelijkheden) proberen aan te geven of er aandachtspunten zijn m.b.t. beschikbaarheids- en (bron)belasting-issues bij de diverse brokers.

Zo is er de afgelopen periode veel tumult geweest m.b.t de nieuwe Pripp-verordening. Ik noemde dit in de laatste nieuwsbrief zelfs een bizarre maatregel.

De Pripp-verordening houdt in dat bepaalde Amerikaanse fondsen een “Nederlandstalige bijsluiter” moeten bieden, anders mag het fonds niet meer door een Nederlandse broker worden aangeboden.

Met name de zogenaamde Closed end Funds (CEF’s) in onze voorbeeldportefeuille worden hierdoor geraakt wanneer u Binckbank als broker heeft.
CEF’s zijn typisch Amerikaans en bieden gewoonlijk hoge dividendrendementen. Ze worden aangeboden door grote stabiele financiële instellingen in de VS met als doel vermogensvorming en pensioenopbouw. Bovendien kunt u ze gewoon, als aandeel, kopen op de Amerikaanse beurzen.

Onze voorbeeldportefeuille bevat 8 CEF’s die u, t.g.v. de Pripp-verordening, niet meer kunt kopen via Binckbank. Maar bijvoorbeeld wel bij DeGiro!
We hebben navraag gedaan bij de AFM. Die meldt het volgende:

Met ingang van 1 januari 2018 moet er voor een groot aantal beleggingsproducten en verzekeringsproducten met een beleggingscomponent (PRIIP) een Essentiële-informatiedocument verstrekt worden. Dit is bepaald in Europese wetgeving. In december 2016 heeft de AFM via de publicatie van een veelgestelde vraag op haar website kenbaar gemaakt dat zij geen andere taal dan het Nederlands aanvaardt. Het doel van het Eid is retailbeleggers inzicht te verschaffen in de kenmerken van een PRIIP, zoals het verwachte risico, rendement en kosten. Dit doel wordt volgens de AFM het best bereikt door het Eid in ieder geval in het Nederlands beschikbaar te stellen. Het is niet mogelijk hiervan af te wijken.

De ontwikkelaars en aanbieders van producten moeten zelf bepalen of hun producten wel of niet onder de definitie van een PRIIP vallen. De Europese Commissie die deze wet(Verordening) heeft opgesteld, heeft geen lijst met producten benoemd die onder de definitie vallen. Wel zijn er eigenschappen benoemd, waarmee marktpartijen kunnen bepalen of een product wel of niet onder de definitie van een PRIIP valt en of er een Eid ontwikkelt en verstrekt moet worden.

Op basis van dit AFM-antwoord hebben we zowel aan Binck als DeGiro gevraagd om de CEF’s  weer beschikbaar te maken resp. te houden. CEF’s zijn namelijk in de VS gewone aandelen die niet onder een Pripp zouden moeten vallen.

Het antwoord van Binckbank:

“…Juridisch zien wij ook geen argumenten om Closed-end funds buiten de formele reikwijdte van PRIIPS te kunnen houden. Het verschil tussen Closed-end en open-end funds zit ook met name in de wijze van verhandeling en niet in de aard van het product. De doelstelling van PRIIPS is juist om de aard (deze specifieke kenmerken) van het product inzichtelijk te maken…”

Het (tegenstelde) antwoord van DeGiro:

“…In principe is de regelgeving niet van toepassing op welke aandeel dan ook. De door u genoemde aandelen (CEF-aandelen uit onze portefeuille) kunnen nog steeds worden gekocht…”

Conclusie

De interpretatie van de Pripp-verordening van DeGiro is m.i. juist. CEF’s zijn immers gewone aandelen. Voorlopig komen we er bij Binckbank niet doorheen en is het wachten op Nederlandstalige bijsluiters van de betrokken fondsen. Hoe lang dit gaat duren is onduidelijk. Het lijkt erop dat de compliance-afdeling bij Binckbank op dit punt het laatste woord heeft.  U kunt CEF’s daar voorlopig niet (bij)kopen; u kunt wel uw huidige CEF’s in portefeuille houden en dividend blijven ontvangen.
Intussen kunnen wij niet anders dan u wijzen op deze situatie. Voor een juiste risicospreiding van onze (en uw) portefeuille is het nodig om verschillende typen fondsen op te nemen. Amerikaanse CEF’s  zijn daarvoor belangrijk.
Wanneer u hoogdividend CEF’s in uw portefeuille wilt aankopen of toevoegen, dan moet u dus vooralsnog een (extra) account bij bijvoorbeeld DeGiro nemen. Niet echt handig, maar op dit moment helaas realiteit.