Hoe weet ik dat mijn broker de bronbelasting goed berekent?

Als ontvanger van Amerikaans dividend betaal je bron/dividendbelasting. Dankzij het belastingverdrag tussen Nederland en de VS betaal je als Nederlandse belegger in Amerikaanse dividendaandelen gewoonlijk 0% of 15% bronbelasting, afhankelijk van het type aandeel.

Zo betaal je voor REITS, BDC’s en CEF’s altijd 15%. Bij Preferente aandelen (prefs) en Babybonds is dit 0%. Deze laatste zijn namelijk vrijgesteld van bronbelasting omdat het dividend wordt gezien als rente. Dat is ook logisch omdat beide een vaste (rente/dividend) uitkering betalen op basis van een vaste uitgiftewaarde van de pref of bond (meestal 25$). In onze Voorbeeldportefeuille staat dat precies aangegeven per aandeel.

Normaal gesproken heb je daar geen omkijken naar, want dan houdt de broker het juiste bedrag bij je in. Maar dat gaat niet altijd goed. Met name zie je grote verschillen in de (initiële) afhandeling van bronbelasting bij preferente aandelen en babybonds. Je betaalt dan vaak onterecht 15, 30 of zelfs 37%.

Feit is dat alle pref-dividenden en Babybonds met 0% moeten worden belast ongeacht van welk type bedrijf ze afkomstig zijn. Dit geldt dus ook voor prefs/bonds van bedrijven als (M)LP (Master) Limited partnerships, REIT’s, BDC’s etc. uit de voorbeeldportefeuille; alle prefs en Babybonds dus.

Op dit moment lijkt Binckbank de enige die de juiste bronbelasting van 0% onmiddellijk toepast bij de dividenduitkering zowel in Nederland als België. Onze ervaringen hiermee zijn prima.
Opmerking: We moeten afwachten op dit zo blijft na de overgang van Binck naar Saxo die momenteel gaande is.
Wanneer een broker hogere tarieven toepast moet je daar direct bezwaar tegen maken. En laat je niet afschepen door iemand van een helpdesk die beweert dat het anders zit, want dat is pertinent onjuist.

Lynx zegt wel dat men eventueel te veel betaalde bron/dividendbelasting aan het eind van het jaar gecorrigeerd.
Citaat:
“Dit gaat automatisch en u hoeft er verder niets meer voor te doen”
Omdat het bij ……ook gaat om preferente aandelen zal dit dus ook gecompenseerd worden aan het eind van 2021.

Dat lijkt het standaardantwoord en betekent dat je het zelf goed in de gaten moeten houden. In principe geldt hetzelfde voor Mexem, aangezien beide van hetzelfde Amerikaans Broker-platform gebruik maken (Interactive Brokers).

Waar vind je betaalde bronbelasting?
Je kunt de ingehouden bronbelasting vinden via het dashboard van de broker. Dat gaat als volgt:

Saxo:
Inloggen, naar het persoon icoontje gaan, en dan “Overzichten” kiezen. Daar kan je dan “Dividendoverzicht” kiezen, waarna je eventueel een PDF of een Excelsheet kunt downloaden (de keuze voor Dividendoverzicht is kennelijk soms niet voorhanden).

Lynx:
Gewoon inloggen via lynx.nl. Je komt dan in accountmanagement. Klik vervolgens op Reports>Tax documents>Statements.
Hier zie je Activity en klikt dan op pijltje naar rechts. Vul de periode in. Je kan de resultaten dan bijvoorbeeld als pdf downloaden. Bijna onderaan vind je de Belasting en het totale Dividendbedrag.

Mexem:
Ongeveer zoals bij Lynx

Binck:
Mijnrekening>Transactieoverzicht>Dividenduitkeringen>USD>[kolom]SOORT>
Dividenduitkering>Bronbelasting

Standaard mail voor jouw broker.
Wanneer je bij jouw broker bezwaar wilt maken tegen onjuiste bronbelasting bij prefs en/of Babybonds kun je mogelijk onderstaande tekst verder invullen/gebruiken:

Wanneer je bij jouw broker bezwaar wilt maken tegen onjuiste bronbelasting bij Preferente aandelen en/of Babybonds kun je mogelijk onderstaande tekst verder invullen/gebruiken:

Mijne Heren,
U heeft een onjuist percentage gehanteerd bij de berekening van de bron/dividendbelasting van ……
Het betreft een zogenaamd preferent aandeel (of babybond) waarop 0% bronbelasting van toepassing is i.p.v.…%.

Preferente aandelen (en babybonds) zijn namelijk vrijgesteld van bronbelasting omdat het dividend wordt gezien als rente. Dat is ook logisch omdat beiden een vaste (rente/dividend) uitkering betalen op basis van een vaste uitgiftewaarde (meestal 25$). Feit is dat alle Pref-dividenden en Babybonds met 0% moeten worden belast ongeacht van welk type bedrijf ze afkomstig zijn. Dit geldt dus ook voor prefs van bijvoorbeeld (M)LP (Master) Limited partnerships, REIT’s (Real Estate Investment Trusts) etc.
Voor uw informatie: Dergelijke fondsen/aandelen maken onder meer deel uit van de (hoogdividend)voorbeeldportefeuille van “Beter beleggen dan de bank”.

In dit verband wijs ik u eveneens op uw eigen bericht/mededeling van 12 juni 2021 met onderstaande tekst, die is gedeeld op het forum van “Beter beleggen dan de bank”.

Uw tekst luidt:

“Geachte heer ….,
Dank voor uw e-mail en het klopt dat op dit moment sommige preferente aandelen niet goed worden afgerekend bij Saxo Bank. Echter kan ik u bevestigen dat dit nog gecorrigeerd gaat worden en dat bij Saxo Bank dezelfde bronbelasting wordt ingehouden als bij BinckBank.”

Ik verzoek u dan ook een en ander z.s.m. te corrigeren.

Met vriendelijke groet,
…………….