Ook DeGiro stopt met Closed-end-Funds

In mijn blog van 13 maart 2018, alsmede in de nieuwsbrief, heb ik uitvoerig aandacht besteed aan de interpretatie van de Pripp-verordening door Binckbank.
De Europese Pripp-verordening houdt in dat bepaalde (Amerikaanse) fondsen een “Nederlandstalige bijsluiter” moeten bieden, anders mag het fonds niet meer door een Nederlandse broker worden aangeboden.
Na Binckbank heeft helaas nu ook DeGiro besloten om een groot deel van de CEF’s niet meer beschikbaar te stellen alvorens het betreffende fonds een Nederlandstalige bijsluiter publiceert.
Dit is een draai van 180 graden van DeGiro t.o.v. hun eerdere interpretatie, waarbij men verklaarde dat de Pripp niet van toepassing is op aandelen en dus ook niet op CEF’s.
Waarom deze draai?

Zoals u inmiddels weet zijn CEF’s typisch Amerikaanse beleggingsfonds-aandelen; een vorm die in Europa vrijwel onbekend is. CEF’s bieden gewoonlijk hoge dividendrendementen worden veelal aangeboden door grote stabiele financiële instellingen in de VS met als doel vermogensvorming en pensioenopbouw. U koopt ze als gewoon aandeel op Amerikaanse beurzen.

Het niet meer aanbieden van deze fondsen door Nederlandse brokers is o.i. in tegenspraak met eerdere berichtgeving zoals wij die van de AFM ontvingen.

“Met ingang van 1 januari 2018 moet er voor een groot aantal beleggingsproducten en verzekeringsproducten met een beleggingscomponent (PRIIP) een Essentiële-informatiedocument verstrekt worden. Dit is bepaald in Europese wetgeving. In december 2016 heeft de AFM via de publicatie van een veelgestelde vraag op haar website kenbaar gemaakt dat zij geen andere taal dan het Nederlands aanvaardt. Het doel van het Eid is retailbeleggers inzicht te verschaffen in de kenmerken van een PRIIP, zoals het verwachte risico, rendement en kosten. Dit doel wordt volgens de AFM het best bereikt door het Eid in ieder geval in het Nederlands beschikbaar te stellen. Het is niet mogelijk hiervan af te wijken.

“De ontwikkelaars en aanbieders van producten moeten zelf bepalen of ze hun producten wel of niet onder de definitie van een PRIIP laten vallen. De Europese Commissie die deze wet(Verordening) heeft opgesteld, heeft geen lijst met producten benoemd die onder de definitie vallen”

Ogenschijnlijk heeft de AFM alsnog besloten om Nederlandse brokers te verplichten/verzoeken om CEF-fondsen niet meer aan te bieden alvorens de bijsluiter aanwezig is. Dit lijkt in tegenspraak met het feit dat aanbieders van deze producten dit zelf mogen bepalen.
De vraag hierbij is wie de aanbieder is; is dat de uitgevende Amerikaanse instelling of Nederlandse brokers die ons deze fondsen aanbieden?
Wij hebben de AFM hier verdere vragen over gesteld en zullen een en ander met u delen zodra dit kan.

Intussen kunnen wij niets anders dan (voor ons relevante) aanbieders/ontwikkelaars van dergelijks fondsen (in de VS) aanschrijven met met verzoek om z.s.m. een Nederlandse bijsluiter te ontwikkelen en te publiceren. Vanzelfsprekend hebben wij geen enkel idee of men hier snel gehoor aan geeft.
Daarnaast zullen wij de modelportefeuille (tijdelijk) in een andere richting gaan sturen v.w.b. het toevoegen van nieuwe hoogdividendfondsen. Gelukkig is er keus genoeg maar het blijft bizar dat honderden populaire CEF’s van ‘s werelds grootste financiële instellingen opeens niet meer beschikbaar zijn voor Nederlanders, noch privé noch zakelijk. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

We houden u op de hoogte!