Bronbelasting op preferente aandelen; het vervolg

Zoals u heeft kunnen lezen in mijn laatste blog, hebben talloze abonnees vragen gesteld over de hoogte van de bronbelasting bij Amerikaanse preferente aandelen. Onze voorbeeldportefeuille bevat namelijk talloze preferente aandelen (pref’s), die als kenmerk hebben dat ze door (grote) gerenommeerde organisaties worden uitgegeven. Ze zijn zeer stabiel en bieden, gedurende de vaak lange looptijd, een vaste uitkering. Dat maakt deze fondsen veelal tot “laagrisico-fondsen”.

In mijn blog van 1 december jl. met als titel “Bronbelasting bij DeGiro niet altijd juist berekend” heb ik u hierover al geïnformeerd.
Wij hebben inmiddels enig contact gehad met DeGiro en helaas verwijst men ons steeds naar hun Amerikaanse tegenhanger/broker. Deze Amerikaanse broker houdt standaard 15% bronbelasting in op pref’s en DeGiro berekent dit door aan haar klanten.

Een en ander blijft intussen zeer tegenstrijdig omdat bijvoorbeeld Binckbank nooit bronbelasting op pref’s inhoud, zoals ik zelf al jaren ervaar. DeGiro daarentegen rekent, ons inziens onterecht, 15% bronbelasting en dat kost ons/u dus geld.

Uitkeringen van Pref ‘s moet namelijk worden gezien als rente (zoals bij obligaties) en niet als dividend. Er wordt namelijk altijd een couponrente genoemd bij pref’s. Ook sommige van onze relaties, die handelen via hun eigen huisbank, lopen regelmatig tegen dit probleem aan. Om deze discussie met de diverse brokers/banken verder te kunnen voeren, en eventueel onafhankelijk advies te vragen, ontvangen wij graag meer informatie van u als belegger.

Ons verzoek is daarom om uw ervaringen m.b.t. de inhouding van bronbelasting op pref’s met ons te delen.
Hoe gaat uw broker (Binck, Alex, Lynx, DeGiro, uw eigen bank etc.) hier mee om; laat het ons weten. Met deze gegevens kunnen wij verdere stappen ondernemen en daarmee hopelijk duidelijkheid scheppen voor onze relaties.