Bronbelasting op preferente aandelen; het vervolg

Zoals u heeft kunnen lezen in mijn laatste blog, hebben talloze abonnees vragen gesteld over de hoogte van de bronbelasting bij Amerikaanse preferente aandelen. Onze voorbeeldportefeuille bevat namelijk talloze preferente aandelen (pref’s), die als kenmerk hebben dat ze door (grote) gerenommeerde organisaties worden uitgegeven. Ze zijn zeer stabiel en bieden, gedurende de vaak lange looptijd, een vaste uitkering. Dat maakt deze fondsen veelal tot “laagrisico-fondsen”.

In mijn blog van 1 december jl. met als titel “Bronbelasting bij DeGiro niet altijd juist berekend” heb ik u hierover al geïnformeerd.
Wij hebben inmiddels enig contact gehad met DeGiro en helaas verwijst men ons steeds naar hun Amerikaanse tegenhanger/broker. Deze Amerikaanse broker houdt standaard 15% bronbelasting in op pref’s en DeGiro berekent dit door aan haar klanten.

Een en ander blijft intussen zeer tegenstrijdig omdat bijvoorbeeld Binckbank nooit bronbelasting op pref’s inhoud, zoals ik zelf al jaren ervaar. DeGiro daarentegen rekent, ons inziens onterecht, 15% bronbelasting en dat kost ons/u dus geld.

Uitkeringen van Pref ’s moet namelijk worden gezien als rente (zoals bij obligaties) en niet als dividend. Er wordt namelijk altijd een couponrente genoemd bij pref’s. Ook sommige van onze relaties, die handelen via hun eigen huisbank, lopen regelmatig tegen dit probleem aan. Om deze discussie met de diverse brokers/banken verder te kunnen voeren, en eventueel onafhankelijk advies te vragen, ontvangen wij graag meer informatie van u als belegger.

Ons verzoek is daarom om uw ervaringen m.b.t. de inhouding van bronbelasting op pref’s met ons te delen.
Hoe gaat uw broker (Binck, Alex, Lynx, DeGiro, uw eigen bank etc.) hier mee om; laat het ons weten. Met deze gegevens kunnen wij verdere stappen ondernemen en daarmee hopelijk duidelijkheid scheppen voor onze relaties.

Stuur een mail naar: info@beterbeleggendandebank.nl

Bronbelasting bij DeGiro niet altijd juist berekend

Met grote regelmaat krijgen wij vragen en opmerkingen over de verwerking van bronbelasting bij de diverse brokers. Ook tijdens de recente drukbezocht workshop van zaterdag 25 nov. jl. is dit onderwerp uitvoerig aan de orde geweest. Onze relaties doen hun zaken via diverse brokers zoals DeGiro, Binck, Alex, Lynx etc. Daarnaast werken sommigen via de brokerafdeling van hun eigen (huis)bank, zoals die van bijvoorbeeld ING, ABN of RABO.
In dit laatste geval lopen de zaken niet altijd even soepel. De grootbanken zijn veelal niet goed in staat om specifieke fondsen uit de voorbeeldportefeuille snel beschikbaar te maken. Daarnaast wordt de bronbelasting regelmatig op een onjuiste wijze verwerkt of tegen een verkeerd percentage (automatisch) ingehouden. Dat geeft vaak extra rompslomp voor u als belegger.

DeGiro: probleem met preferente aandelen.
Een dergelijk probleem doet zich constant voor bij DeGiro m.b.t. preferente aandelen. Zoals u weet bestaat onze (gespreide) voorbeeldportefeuille uit talloze type fondsen. Een van deze types zijn preferente aandelen. Amerikaanse preferente aandelen vormen een belangrijke component in onze portefeuille omdat:

 • Altijd een vast dividend (rente) wordt uitgekeerd.
 • Ze meestal erg stabiel zijn.
 • De koers zich veelal beweegt rondom de intrinsieke waarde (meestal ca. 25 dollar).
 • De bronbelasting 0% bedraagt (zoals aangegeven de voorbeeldportefeuille).

Over dit laatste punt krijgen wij veel “klachten” over DeGiro m.b.t. de inhouding van bronbelasting. Men rekent consequent 15% bronbelasting op Amerikaanse preferente aandelen terwijl dit 0 % moet zijn.
Feit is namelijk dat de uitkeringen van Amerikaans preferente aandelen moeten worden beschouwd als rente-inkomsten (geen dividend). Daarom is 0% bronbelasting van toepassing.

In de antwoorden va DeGiro krijgen wij/onze relaties steevast te horen dat hun Amerikaanse broker/tegenhanger dit zo regelt.

Wij hebben deze situatie inmiddels aangekaart bij de directie van DeGiro; gevraagd een einde te maken aan de verwarring en de beleggers alsnog te compenseren. Daarbij hebben wij er wederom op gewezen dat collegabrokers, waaronder Binckbank, wel altijd de juiste 0% bronbelasting in rekening brengt.

Wij wachten de officiële reactie van DeGiro af en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Hoe kies je hoogdividend-aandelen?

Op zaterdag 28 oktober 2017 heeft de eerste workshop “Hoog Dividend Beleggen” plaatsgevonden in Woerden. Ik meen te kunnen zeggen dat de bijeenkomst, zowel voor de deelnemers als voor ons (de uitgever en ik) een interessante en plezierige ervaring was, waarbij vele zaken op een interactieve wijze aan de orde zijn gekomen. Dat bleek ook uit de ingevuld evaluatieformulieren.

Een van de onderwerpen betrof de veel gestelde vraag:
“Hoe moet je Hoogdividend-aandelen beoordelen v.w.b. kwaliteit, risico en kansen”.

Met andere woorden; wanneer worden Hoogdividend-aandelen in onze voorbeeldportefeuille opgenomen en waarom?
Beleggers, die uitsluitend een voorbeeldportefeuille volgen, hebben hier op korte termijn mogelijke minder interesse in. Echter, voor mensen die het hoogdividend-beleggen meer in de vingers (willen) krijgen en actiever met hun portefeuille willen omgaan, wordt deze vraag relevant. Wanneer u zelf op onderzoek uitgaat naar geschikte hoogdividend-aandelen kunt u gebruik maken van talloze beoordelingscriteria.

Deze criteria hebben we tijdens de workshop meer in detail kunnen behandelen en bleken verhelderend voor het inzicht van alle deelnemers.
In deze korte blog kan ik hier niet uitvoering op ingaan, maar wel enige algemene beoordelingscriteria noemen voor de keuze van hoogdividend-aandelen zoals:

 • Dividendhistorie (hoe veel jaar wordt het dividend al stabiel uitgekeerd?).
 • Dividendverloop (is er groei/krimp van het dividend gedurende de laatste jaren?).
 • 52-weeks gemiddelde van de koers (kan ik een gunstig instapmoment kiezen?).

Verder zijn er criteria die meer bedoeld zijn voor “specialisten” zoals:

 • Discount and Premiums (bij Closed end Funds).
 • Funds From Operations (Percentage van de winst dat wordt uitgekeerd in de vorm van dividend).
 • Inkoop eigen aandelen (gunstig voor bestaande aandeelhouders).
 • Insiders buying.

Deze laatste is een maatstaf voor het vertrouwen van het management in het bedrijf, omdat het management in persoon eigen aandelen koopt en dit ook publiekelijk meldt.

Zelf gebruik ik deze criteria zovele mogelijk, aangevuld met opinies van analisten die ik dagelijks volg. Dit alles leidt, al of niet, tot de opname van een aandeel in de voorbeeldportefeuille en het toekennen van en risicoprofiel.

De keuze-criteria van HD-aandelen is slechts een van de onderwerpen die tijdens de workshop worden behandeld. Als u er ook meer van wilt weten raad ik u aan de workshop te volgen.

Ondanks alle beoordelingscriteria blijken sommige fondsen in de lijst toch “zorgenkindjes” te kunnen worden, waarbij een en ander niet volgens de verwachting verloopt. Gelukkig is dat maar een zeer beperkt aantal.  “That’s all-in the game”, zoals u zult begrijpen.

Verborgen dividend

U heeft ongetwijfeld wel eens gehoord van “Dividend Aristocrats”. Dit is een groep van ca. 40 grote (vrijwel uitsluitend Amerikaanse) ondernemingen, die al ruim 30-40 jaar hun dividend jaarlijks verhogen. De meeste van deze vaak bekende ondernemingen zoals UPS, Shell, Exxon, Pocter & Gamble etc. betalen jaarlijks gemiddeld ca 3-4% dividend.

Dat is niet veel zult u zeggen en het duurt ogenschijnlijk vele jaren voor dat u hiermee dividendrendementen van 8-12 % realiseert t.o.v. uw oorspronkelijke inleg.

Of niet?

Een feit is dat stijging van het dividend bijna altijd wordt gevolgd door stijging van de koers. Een jaarlijkse dividendstijging van bijvoorbeeld 10% leidt grosso modo ook tot een jaarlijkse evenredige dividendstijging van de koers. Zo blijven dergelijke aandelen altijd min of meer hetzelfde dividendrendement houden van ca 3-4%.

Ondertussen gaan de koers wel steeds omhoog. Wanneer het dividend stijgt hebben beleggers namelijk de neiging om (bij) te kopen.

Uw rendement bestaat dus op termijn uit jaarlijks oplopend dividend plus koerswinst.

Twee voorbeelden:
Het dividend van Pocter and Gamble is de laatste vijf jaar met 27% gestegen; in deze periode steeg de koers eveneens met ca 27%!  UPS heeft zijn dividend in deze periode met 36 % verhoogd; de koers zelf steeg ruim 50%.

De vuistregel is dus dat dividendstijging wordt gevolg door koersstijging.

Op deze wijze kunt u, op termijn, ook toewerken naar een jaarlijks rendement van 10-12%, veelal rotsvast omdat het grote gerenommeerde ondernemingen betref. Op deze wijze heeft Warren Buffet zijn vermogen deels opgebouwd.

Bij hoogdividend-aandelen vindt u minder fondsen die periodiek hun dividend verhogen; het is immer al hoog. Herbelegging van het hoge dividend is dan de weg naar meer vermogen.

Wanneer u echter wat jonger bent, of bijvoorbeeld wilt beleggen voor uw kinderen, is het zeker het overwegen waard om enige “Dividend Aristocrats” op te nemen uw portefeuille. Vanuit “beter beleggen dan de bank” besteden we uitsluitend aandacht aan hoogdividend-aandelen; over “Aristocrats” kunt u zelf voldoende informatie te vinden. Misschien toch eens naar kijken?

Dividendrendement en dividendgroei op langere termijn alles bepalend

Tijdens de talloze spreekbeurten en presentaties laat ik niet na te wijzen op het feit dat de Amerikaanse dividendcultuur ook daadwerkelijk een cultuur is. Amerikaans bedrijven en fondsen zullen er in principe alles aan proberen te doen om hun dividend op zijn minst zo veel mogelijk stabiel te houden.  Een dergelijke dividendcultuur is in Nederland/Europa helaas ver te zoeken.

Wist u dat, op langere termijn, uw beleggingsresultaat voor meer dan 90% wordt bepaald door dividendinkomsten en dividend groei. Op korte termijn hebben koersschommelingen natuurlijk de meeste invloed, op lange termijn is dat precies omgekeerd.

Amerikaanse fondsen weten dat ook en proberen hun dividend niet alleen stabiel te houden maar ook regelmatig te verhogen. Bij hoogdividend fondsen zijn dividendverhogingen minder aan de orde omdat het dividend al zo hoog is.
Toch proberen ook sommige fondsen uit onze portefeuille er nog een schepje boven op de doen zoals ik in de blog van augustus al melde m.b.t. Omega Healthcare (elk kwartaal een dividendverhoging). Minder bekend is dat sommige fondsen ook een extra einde-jaardividend uitkeren.

De voorbeeldportefeuille bevat enige van dergelijke fondsen die in december twee dividenduitkeringen doen te weten het “gewone dividend” en een extra dividend. Dit laatste is geen zekerheid maar wel zeer waarschijnlijk wanneer we de laatste jaren als maatstaf nemen. Dit extra dividend kan heel significant zijn waardoor het dividendrendement van het fonds aanzienlijk hoger is/wordt dan regulier wordt vermeld in het portefeuilleoverzicht. Zoals gezegd bevat de voorbeeldportefeuille enige van dergelijk fondsen. Om in aanmerking te komen voor de extra dividenduitkering moet u wel half november 2017 in bezit zijn van deze fondsen.  Abonnees van de site/voorbeeldportefeuille lezen er meer over in de laatste update.

 

Workshops: Hoogdividend-beleggen in de praktijk

Afgelopen dinsdag 12 september heeft in Amstelveen het eerste seminar plaatsgevonden met als titel “Een zekere financiële toekomst met (Hoog) Dividend Beleggen”. De bijeenkomst werd druk bezocht waardoor wij ook helaas een aanzienlijk aantal mensen hebben moet teleurstellen v.w.b. deelname. Wij overwegen daarom de komende tijd meer van dergelijke bijeenkomsten te organiseren. Een aanzienlijk aantal van de bezoekers bleek het boek “Beter beleggen dan de bank” al gelezen te hebben. Mede daardoor was de interactie tussen sprekers en deelnemers al deels gebaseerd op (beginnende) ervaringen met dividendbeleggen.

Teneinde zowel startende als meer ervaren HoogDividend-beleggers verder te helpen bij de opbouw van hun portefeuilles, beginnen wij binnenkort met workshops “Hoog dividend beleggen in de praktijk”.  De workshop omvat een dagdeel (zaterdag). U wordt op een praktische en interactieve wijze “aan de hand genomen” om uw eigen portefeuille samen te stellen om deze vervolgens (zelf) te kunnen onderhouden. Daarnaast komen ook andere zaken aan de orde zoals vormen van dividend, soorten hoogdividend-fondsen, samengestelde interest (dividend op dividend), spreiding en het maken van uw eigen financiële planning.

De eerste workshop is op 28 oktober 2017 in Woerden; bij voldoende belangstelling zullen wij de workshops ook in andere delen van het land gaan geven. Ook kan de workshop op uw locatie worden gegeven bij voldoende deelname. U kunt zich via de site aanmelden.

Elk jaar meer dividend

Wanneer u belegt met het oog op dividend, dan zijn koersfluctuaties veel minder van belang. Het boek beschrijft hoe u een constante stroom aan dividendinkomsten kunt verwachten wanneer u (gespreid) belegt in o.a. de fondsen, welke in de voorbeeldportefeuille worden genoemd.

Wanneer u het ontvangen dividend opnieuw investeert in dividendaandelen dan gaat de opbouw van uw vermogen relatief  snel d.m.v. “dividend op dividend”.
Natuurlijk kunt u het ontvangen dividend geheel gebruiken voor “leuke dingen”, om rekeningen te betalen of er (deels) van te leven.

Toch adviseer ik ook om ook dan een deel van het dividend te herinvesteren b.v 20%. Hierdoor krijgt u meer aandelen in bezit en ontvangt dus ook meer dividend.
Het doel daarvan is uiteindelijk om elk jaar, of zelfs elk kwartaal, meer dividend te ontvangen dan de periode daarvoor.

Om dit zichtbaar te maken adviseer ik u om uw ontvangen dividenden te volgen via een spreadsheet of anderszins. Zelf doe ik dat ook met als resultaat dat ik elk jaar kan constateren dat het dividend opnieuw is gegroeid. Wat ook helpt is te kiezen voor fondsen die hun dividend steeds verhogen, zoals bijvoorbeeld Omega Healthcare (OHI). Die geven uw dividendinkomsten geleidelijk nog een extra duwtje in de rug. Op deze manier bouwt u aan uw vermogen zonder veel aandacht te schenken aan de koersen.

En verder: de geschiedenis laat zien dat de meeste fondsen die dividend uitkeren, vroeg of laat weer zullen herstellen na een dip. Verkoop dus niet onmiddellijk als er een daling optreedt maar blijf het dividend ontvangen.

Risico’s spreiden!

Ik ontmoet regelmatig mensen tegen die vol overgave zijn begonnen met hoogdividend-beleggen na het lezen van het boek.
Sommigen zijn zelfs dermate enthousiast dat zij in (te) korte tijd een aanzienlijk deel van hun te beleggen kapitaal in hoogdividend-fondsen investeren. Hoogdividend-beleggen in de VS kent natuurlijk ook zijn risico’s, niet in de laatste plaats omdat u in dollars belegt. Andere risico’s zijn:

 • Fondsen verlagen soms hun dividend.
 • Aandelenkoersen kunnen fluctueren.
 • De dollar/euro koers fluctueert.

Mogelijk heeft u in het boek gelezen dat, ter verlaging van deze risico’s, spreiding
enorm helpt. U kunt uw aankopen veel beter spreiden in de tijd en niet uw geheel beschikbare kapitaal onmiddellijk besteden aan de aankoop van fondsen. Zo werkt op dit moment de dollar/euro fluctuatie op korte termijn mogelijk in ons nadeel, maar de stijging van de Amerikaanse beurzen in ons voordeel. Dit zal morgen weer anders zijn.

Spreiding van aankopen wordt ook wel een “free-lunch” genoemd, omdat u daarmee de risico’s aanzienlijk verkleint. Bij spreiding krijgen alle “variabelen” namelijk de kans om uit te middelen in de tijd. Daarnaast is de voorbeeldportefeuille toch al gespreid opgebouwd met talloze typen fondsen.

Neem dus gerust enige maanden tot wel 1-2 jaar om uw portefeuille geheel op te bouwen. Ik begrijp dat u zo snel mogelijk rendement wilt maken, maar bedenk ook dat koersdalingen in de nabije toekomst toch waarschijnlijk zijn. Op zich prima voor dividendbeleggers; dat geeft immers weer mooi instap moment.

Het enige “veilige” aandeel met 20% dividendrendement?

Zo wordt dit aandeel wel omschreven door Amerikaanse analisten.
Abonnees van deze site hebben toegang tot de voorbeeldportefeuille die regelmatig, indien nodig, wordt aangepast. Zo af en toe bevindt zich een fonds in de portefeuille dat ik graag wat extra aandacht geef, ook voor niet-abonnees.
Een van deze fondsen is Infra Cap MLP ETF  (AMZA).

AMZA is een bijzonder fonds dat maar liefst gemiddeld 20 % dividendrendement heeft opgeleverd sinds de oprichting in 2015 en dat als “veilig” wordt beschouwd.

In het boek “Beter beleggen dan de bank” kun je lezen dat dividenden op bepaalde categorieën Amerikaanse aandelen zeer hoog kunnen zijn omdat deze bedrijven geen winstbelasting betalen, mits men de winst bijna geheel uitkeert als dividend.
Eén van deze categorieën betreft de zogenaamde Master Limitid Partnerships (MLP’s). Dat zijn bijna altijd bedrijven die een hoofdrol spelen in de Amerikaanse energievoorziening, bijvoorbeeld in relatie tot olie, gas, elektra, opslag en transport. Rechtstreeks investeren in dergelijke bedrijven vanuit Nederland kan, maar het is veel eenvoudiger om dit te doen via een verzamelfonds. AMZA is zo’n fonds dat uitsluitend in MLP’s investeert en dan nog uitsluitend in zogenaamde “midstream MLP’s”. Dit zijn de bedrijven die de pijp-, gas-, en elektra leidingen/infrastructuren beheren en bezitten. Deze bedrijven zijn daardoor minder kwetsbaar voor schommelingen in de energie-grondstoffen markten zoals olie en gas.
AMZA heeft recent opnieuw haar kwartaaldividend bekend gemaakt van $0.52 per aandeel hetgeen een dividendrendement oplevert van 21%, bij de huidige koers van $9.6. AMZA is een ETF-fonds, dus je betaalt wel 15% bronbelasting.

Het rendement lijkt behoorlijk safe en is vrijwel constant sinds de start van het fonds. Natuurlijk zijn er altijd risico’s, echter de kwaliteit van de fondsmanager wordt door Amerikaanse analisten veelvuldig geprezen; daarnaast blijft energie-infrastructuur altijd nodig. Ik heb er alle vertrouwen in.

Zo kies je een broker

Voor het handelen in aandelen en andere effecten heb je een broker nodig. Vrijwel elke bank kan je deze dienst leveren, ook je eigen bank. Er zijn bedrijven/banken die helemaal gespecialiseerd zijn in deze vorm van dienstverlening zoals BinckBank, Alex, Lynx of DeGiro.

Er zijn een paar zaken waar je rekening mee kunt houden.

Om te beginnen moet je meestal zowel een eurorekening als een dollarrekening openen. Op de eurorekening stort je je beginkapitaal, vanaf bijvoorbeeld je gewone bankrekening. Dat geld maak je vervolgens over naar je dollarrekening. En vanaf de dollarrekening schaf je de hoogdividendaandelen aan. Het dividend wordt ook uitgekeerd in dollars, op je dollarrekening. Daar kun je vervolgens na verloop van tijd weer nieuwe aandelen van kopen. Of je kunt het bedrag bijvoorbeeld maandelijks terugboeken naar je eigen bankrekening. Zo werkt het bijvoorbeeld bij BinckBank. DeGiro kent een optie waarbij het omzetten van euro naar dollar automatisch verloopt. Dan heeft u geen aparte dollarrekening nodig.

Bij wie ben je beter af: een bank of een gespecialiseerde broker? Banken zijn vaak wat duurder, maar niet altijd. Maar helaas is onze ervaring met de brokerfunctie van de meeste reguliere banken niet positief wanneer het gaat om Amerikaanse (hoog)dividendaandelen.

Je gaat immers je aandelenportefeuille opbouwen met specifieke, in Amerika genoteerde, dividendaandelen. En een reguliere Nederlandse bank heeft die vaak niet onmiddellijk standaard voor je beschikbaar. En wil meestal ook geen moeite doen om daar verandering in te brengen.
Het is belangrijk dat je een broker kiest die je eventuele wensen vlot kan en wil uitvoeren.

Daarnaast is het essentieel dat je het dividend op de juiste wijze krijgt uitgekeerd, inclusief de eventueel (automatisch) in te houden bronbelasting.

Daarom geef ik de voorkeur aan een specialist-broker. Je kunt heel eenvoudig via deze website een rekening bij zo’n gespecialiseerde brokerdienst aanvragen. Vaak met een aantrekkelijke bonus in de vorm van bijvoorbeeld een gratis transactietegoed om mee te starten!