Amerika, de stand van zaken

Een van de redenen waarom de VS in onze ogen de beste plaats is om te beleggen, is de enorme flexibiliteit, innovatiekracht en drive m.b.t. de economie en economische prestaties. Dat is wat mij altijd heeft geboeid (en verbaasd) tijdens mijn veelvuldig verblijf in de VS als medewerker van diverse grote Tech/ICT bedrijven. Ook nu zie je de unieke veerkracht en dynamiek aldaar, die ik altijd hoger in het vaandel heb gehad dan die in Europa. Natuurlijk is de enorme drang tot presteren niet altijd even plezierig, zeker wanneer het alleen maar draait om groei, winst en geld. Toch zie je gelukkig dat juist nu de drang tot presteren en groeien ook op grote schaal in lijn wordt gebracht met de noodzakelijk wereldverbeteringen voor ons allemaal. Denk aan gezondheidszorg, groene-energie, klimaat etc. Wat is daar gaande?

Joe Biden is nu president van de Verenigde Staten. In het licht van bovenstaande doelen is dat voor velen een verademing. Kunnen we al iets zeggen over wat dat gaat betekenen voor de aandelenmarkten? Het mooie van de aandelenmarkten is dat ze toekomstgericht zijn. Voor de aandelenmarkten in de VS behoort de corona-pandemie tot het verleden, ondanks het feit dat er enorm veel slachtoffers te betreuren zijn. Veel investeerders zien de economie weer opengaan. Mensen gaan weer reizen, bezoeken winkelcentra, restaurants, theaters, etc., kortom alles wordt weer normaal volgens de meeste Amerikanen met hun bekende optimisme.
De Biden-regering is voornemens om economie nog verder te stimuleren. Ook de uitgaven voor infrastructuur zullen toenemen en dat mag ook wel. We zien dat deze voornemens de markt omhoog duwen. Daar komt bij dat Mevrouw Yellen door Biden is aangesteld als Minister van Financiën. Zij wordt gekarakteriseerd als de “duif van alle duiven” omdat ze als voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank de economie fors geholpen heeft aan herstel. En opnieuw heeft ze recent extra stimuleringsmaatregelen aangekondigd. Intussen blijft de rente voorlopig rond de nul tot waarschijnlijk 2023.
Late we eens kijken naar wat recente ontwikkelingen.

Tech
De grote Amerikaanse Tech-fondsen zoals Google, Amazon, Facebook, Apple etc. blijven maar groeien, dat is nauwelijks nog nieuws.
Maar naast deze grote bekende Tech-fondsen is er een enorme hoeveelheid andere c.q. nieuwe Tech-bedrijven actief op talloze terreinen, met name daar waar de groeikansen de komende jaren enorm zouden kunnen zijn.
Dan moet je denken aan crypto-currencies en vooral de onderliggende blockchain-technologie, medische en Artificial Intelligence (AI) toepassingen, bio-informatica, nieuwe/groene energievormen en technieken, klimaat technologieën, Financial Tech (Fintech), transporttechnologie etc. Zelfs de ruimtevaart komt geleidelijk in handen van Tech-bedrijven.
Kortom, in de VS gebeurt dit allemaal op grote schaal en biedt daarmee een ware snoepwinkel voor beleggers die van deze ontwikkelingen willen meeprofiteren. Het is ook goed om te zien dat veel van deze ontwikkelingen tot doel hebben om het grote problemen van onze wereld te tackelen. Helaas moeten we constateren dat Europa op veel van deze terreinen minder actief/prominent is.

Cash
Een van de andere redenen waarom het beurssentiment zo positief is betreft de enorme hoeveelheid contant geld die aan de zijlijn stond/staat voorafgaand aan de verkiezingsuitslag en het vaccinnieuws. In eerdere nieuwsbrieven hebben we al geschreven over de enorme “cash-bubble”.
De beurskrach van een jaar geleden lijkt helemaal vergeten. Ook zien de meeste analisten in de VS geen nieuwe beurskrach in de toekomst die veroorzaakt zou kunnen worden door Tech zoals in 2000, het einde van de internet-bubbel. Tech is nu immers mainstream, uiterst omvangrijk en niet meer weg te denken in ons dagelijks leven.

Dividend aandelen nog steeds koopwaardig
Dit alles samen betekent een prima moment om aandelen met een hoog dividend te kopen voordat dit geld de beurzen bereikt en je daarna duurder uit bent. Het gemiddelde dividendrendement is natuurlijk wel gedaald de laatste maanden maar er zijn nog steeds veel kansen. Zo zijn BDC’s nu aantrekkelijk met hoge dividendrendementen, en ook veel prefs bieden mooie dividenden vooral die van REIT’s, MLP’s en sommige financiële instellingen Ook vele CEF’s hebben aantrekkelijke dividendrendementen.