Aktueel 15 oktober 2020

Kopen met korting

Wij Nederlanders houden van kortingen. Laat er nu een mogelijkheid zijn om indirect te beleggen in aandelen met (soms zelfs een forse) korting op de werkelijk waarde deze aandelen. Dat kan via Closed End Funds.
Zoals je weet kun je een CEF zien als een bedrijf met slechts één soort bezitting (assets) te weten aandelen of obligaties van andere bedrijven. Dus geen gebouwen, machines etc., alleen aandelen van derden. Een CEF is dus en speciaal beursgenoteerd bedrijf; ze bestaan niet in Europa.

De werkelijke beurswaarde van alle aandelen-bezittingen van een CEF heet “Net Asset Value (NAV)”. Dat is de optelsom van de beurswaarde van alle fonds/aandelen-bezittingen van de CEF, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen van de CEF. NAV heet ook wel intrinsieke waarde.

Eén van de aantrekkelijke eigenschappen van Closed end Funds is om ze te kopen met een korting op hun intrinsieke waarde (NAV). CEF’s handelen vaak tegen kortingen. In volatiele markten, zoals de markten die we recent hebben meegemaakt, kunnen kortingen aanzienlijk oplopen, waardoor beleggers de mogelijkheid krijgen om CEF-aandelen te kopen tegen een prijs die (ver) onder de NAV-waarde ligt. Je belegt dan automatisch in alle fondsen/bezittingen van de CEF tegen een lagere prijs dan wanneer je al deze aandelen zelf apart zou hebben gekocht op de beurs. CEF’s zijn bedoeld voor het betalen van continu dividend, zoals je weet. Wanneer je een CEF koopt met een korting is de kans groot dat de korting op termijn vermindert of zelfs verdwijnt. Dat is gunstig omdat je dan tevens koerswinst kunt verwachten.

Wat zorgt ervoor dat een CEF met korting of premie handelt?
Net als bij een gewoon aandeel wordt de vraag/koers van een CEF beïnvloed door de marktdynamiek, sentiment, etc. Je handelt dus met andere aandeelhouders en niet met een uitgevende financiële partij of zo. Het verschil tussen de koers van de CEF, die doorgaans gedurende de handelsdag fluctueert, en de “NAV per aandeel” van de onderliggende portefeuille wordt dagelijks gepubliceerd. Je ziet dan het premie- of discountpercentage ten opzichte van werkelijke koers van de CEF.

Voorbeeld:
Een CEF, die bijvoorbeeld wordt verhandeld tegen een prijs van 18$ per aandeel
 met een NAV van 20$, handelt dus met een korting van 10%. Je krijgt de bezittingen (assets) van de CEF als het ware 10% goedkoper dan werkelijkheid actuele marktwaarde van alle bezittingen opgeteld. Als de koers van een CEF 21$ per aandeel is, wordt die verhandeld tegen een premie van 5% ten opzichte van de NAV.

Waarom zou de markt meer of minder betalen voor een CEF dan de NAV-waarde van de assets van de CEF? Dat kan allerlei redenen hebben, zoals de beleggingsstrategie, de kwaliteit van de fondsbeheerder of een aantrekkelijk dividend.
Feit is dat er veel goed CEF’s te krijgen zijn met met een korting tot wel 8 – 14%.

Overigens hoeft een CEF waarvoor je een (kleine) premie betaalt ook niet altijd verkeerd te zijn, zeker wanneer de betreffende CEF een goede kwaliteit/ reputatie heeft.
Wanneer je een CEF koopt met een korting is de kans aanzienlijk dat in een later stadium NAV-waarde en CEF-koers weer naar elkaar toegroeien; dan pak je dus ook koerswinst naast je dividend. Soms kan een CEF-koers ook dalen zonder enige aanwijsbare reden zoals elk aandeel. Op zo’n moment kan een CEF kopen met korting extra aantrekkelijk zijn.

Zoals je ziet is er veel te zeggen/leren over Closed end Funds.
“Beter beleggen dan de bank” selecteert CEF’s voor onze voorbeeldportefeuille op basis van talloze criteria waaronder de discount/premie situatie. Je hoeft daar zelf niet op te letten als je dat niet wilt. Zie een CEF dan gewoon als en beleggingsfonds. Echter; voor de liefhebber is dit onderwerp mogelijk een “avondje studeren” waard!