Actueel: 26 november 2018

Inleiding

Natuurlijk valt niet te ontkennen dat er momenteel een marktcorrectie plaatsvindt maar is dat erg? Regelmatig blijkt dat oktober een mindere maand is voor beleggers; ook dit jaar lijkt dat zo te zijn. In november en december wordt een en ander dan vaak weer (deels) gecorrigeerd. Veelal komt dit door institutionele beleggers zoals pensioenfondsen die vol belegd willen zijn. Wat wetenswaardigheden over (Amerikaanse) marktcorrecties.

Correcties op aandelenmarkten geschieden gemiddeld een keer per jaar.

Vaak is er geen specifieke aanwijsbare reden; een aantal factoren kunnen een rol spelen zoals:

 • Computerprogramma’s (algorithmes) die zelfstandig handelen
 • Winstneming van grote beleggers
 • Een onzeker politiek klimaat
 • Angst voor een economische recessie
 • Bubbels in speciale markten zoals technologie
 • Renteverhogingen die obligaties aantrekkelijker maken t.o.v. aandelen

In de VS duren marktcorrecties gemiddeld 4 maanden en nog eens 4 maanden zijn nodig om op het oude peil terug te keren.

Langetermijn-investeerders, zoals wij als dividendbeleggers, hebben er weinig last van. Een correctie biedt meestal de beste kans om aandelen goedkoper (bij) te kopen, zeker dividendfondsen. De laatste forse correctie in de VS was in december 2015 en duurde tot februari 2016, d.w.z. minder dan drie maanden. In mei 2016 had de markt zich volledig hersteld, dus 5 maanden nadat de correctie begon.

Voor alle duidelijkheid, we spreken hier van correcties. Wanneer een beurs echt onderuit gaat spreken we van een beurskrach. Die komt veel minder vaak voor maar neemt wel aanzienlijk meer tijd voor herstel, soms jaren. Een beurskrach kan vrijwel niemand echt voorspellen.

Beurscorrectie; nieuwe kansen voor dividend-beleggers

Juist na een beursdaling kan het (bij)kopen van hoogdividendaandelen dus uiterst lucratief zijn omdat het dividendrendement hoger is dan wanneer u hetzelfde fonds eerder tegen een hogere koers had gekocht. Dividendrendement van een fonds is immers:

Jaardividend x 100/ koers bij aankoop.

Het kan dan ook verstandig zijn om een “reservepotje” te hebben voor dit soort situaties. Dividend is namelijk meestal lang stabiel en fluctueert gewoonlijk nauwelijks; beurskoersen daarentegen fluctueren per definitie. Daarnaast compenseren stabiele continue

dividenduitkeringen veelal (deels) koersverlies. De boodschap blijft dus: ga voor (hoog) dividend en lig niet wakker van koersfluctuaties, die zijn immers van alle tijden.

Prefs, rots in de branding

De afgelopen tijd heb ik regelmatig geschreven over preferente aandelen. Deze aandelen blijken steeds een rots in de branding met name bij onrust op de financiële markten. Onze voorbeeldportefeuille bevat talloze Prefs die al jaren een dividendrendement opleveren van 7-10% netto. Vrijwel alle abonnees van onze site hebben een of meerdere preferente aandelen opgenomen in hun portefeuille. De reden is niet moeilijk te raden. Preferente aandelen zijn namelijk een zeer rustige belegging, zonder slapeloze nachten en bovendien meer dan gemiddeld veilig. Ze lijken sterk op obligaties en hebben eigenschappen die ervoor zorgen dat koersverliezen, bij onrust op de beurs, tot een minimum beperkt blijven. Dat is de afgelopen weken opnieuw gebleken en komt omdat:

 • Prefs worden uitgegeven op een nominale waarde (meestal 25$).
 • Prefs altijd een vast dividend per maand of kwartaal uitkeren.
 • Prefs vaak bijna “eeuwig” lopen; ze kunnen wel door de uitgevende partij worden teruggeroepen na een bepaalde datum maar dan ontvangt u uw 25$ per aandeel terug.
 • Uitkeringen van Pref-dividenden hebben altijd voorrang op “gewone” dividenduitkeringen van hetzelfde bedrijf.

Prefs bieden beleggers dus een zeer hoge mate van zekerheid ook in mindere tijden. Tijdens de recente/huidige correctie zijn de koersen van de Prefs in onze portefeuille nauwelijks veranderd. Bovendien is het dividend geheel belastingvrij. Koerswinst is bij Prefs meestal niet aan de orde omdat de koersen meestal schommelen rondom de uitgifteprijs van 25 $.

Zijn er dan geen nadelen?

Eigenlijk niet zo veel. Koerswinst is met Prefs niet waarschijnlijk tenzij u ze aankoopt onder de 25$. (Wel uitkijken dan, want wanneer een Pref veel lager noteert dan 25$ kan dat een reden hebben). Het Pref-dividend blijf daarnaast altijd constant en groeit nooit. Al met al vormen Prefs meestal een rustige stabiele belegging voor vele jaren. We voegen dan ook een nieuwe Pref toe naan de voorbeeldportefeuille met 8.5 % netto rendement te weten: (TW0-A) Two Harbors Investment Corp. 8.125% Series A.

Wanneer u Prefs koopt via Binckbank of Alex betaalt u geen bronbelasting. Het dividend is dan 100 % netto. Bij DeGiro betaalt u (helaas) 15% bronbelasting.

De voorbeeldportefeuille en ons beleid

Het einde van 2018 nadert, Sinterklaas is gearriveerd en de Kerstman volgt binnenkort. Tijd voor alvast een (terug) blik op het afgelopen jaar. We kunnen rustig zeggen dat 2018 voor beleggers in de VS een roerig jaar is. Niet vanwege de Amerikaansen beurzen maar vanwege alle nieuwe regels. Nooit zijn er in kort tijd zoveel (deels absurde) regels bijgekomen als dit jaar; regels die beleggen in de VS-moelijker maken. We moeten ons dus instellen op nieuwe situaties en dat hebben we ook gedaan in de afgelopen tijd. Of we hier nu mee klaar zijn?

Nog even een overzicht:

 • Sinds begin van dit jaar is de Pripps-wetgeving van kracht in hele Europese Unie.
 • Pripps dwingt Europese/Nederlandse brokers om bepaalde fondsen zonder bijsluiter niet meer te verhandelen met name Amerikaanse CEF’s en ETF’s. Beide zijn bij uitstek geschikt voor vermogensopbouw vanwege veelal stabiele hoge dividenden en interne spreiding.
 • Amerikaanse fondsuitgevers maken geen haast met produceren van de benodigde (Nederlandstalige) Pripps-bijsluiters.
 • Pripps geldt niet voor “gewone aandelen” die ruimschoots in de huidige

voorbeeldportefeuille te vinden zijn en te koop via Nederlandse brokers!

 • Ook de nieuwe Europese privacywetgeving maakt vele Amerikaanse brokers kopschuw voor Europa. Talloze Amerikaanse brokers maken pas op de plaats m.b.t. het aannemen van nieuwe Europese klanten.
 • Nederlandse brokers handelen niet altijd identiek (zo betaalt u bij DeGiro nog immer 15% bronbelasting op preferente aandelen). Daarnaast maakt men niet altijd een gewenst fonds beschikbaar.
 • Nieuwe belastingwetgeving in de VS zoals “Taxation under law M871″.(zie toelichting einde nieuwsbrief onder “goed om te weten”). Geldt ook niet voor “gewone aandelen”.
 • Een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en de VS per 1 januari 2019.

Om de benodigde spreiding in uw hoogdividendportefeuille aan te brengen zijn Amerikaanse HD-fondsen van het type CEF en ETF niet perse nodig maar wel plezierig om erbij te hebben. Juist omdat dergelijke fondsen in zichzelf al een grote spreiding hebben.

Wij zijn er nooit voorstander van geweest om u te adviseren meer dan een (1) broker te gebruiken maar langzamerhand dwingen de omstandigheden ons er wel toe. Wanneer u alle type fondsen uit de voorbeeldportefeuille wilt kunnen kopen dan zult u ook gebruik moeten maken van een niet EU-broker naast uw huidige Nederlandse/Belgische broker.

Hoe gaan we hier verder mee om?

Bovenstaande maakt dat wij inmiddels twee type abonnees moeten onderscheiden namelijk:

 • Zie die al voor 1 januari 2018 zijn begonnen met HD-beleggen en meestal ook CEF’s en ETF’s in portefeuille hebben
 • Zij die na 1 jan 2018 zijn begonnen en weinig of geen CEF’s en ETF’s in porteuille hebben als gevolg van de Pripps-boycot.

Wij hebben ons natuurlijk de vraag gesteld hoe wij hier verder meer om met het oog op de samenstelling van onze voorbeeldportefeuille in de nabije toekomst, daarbij hopend dat alle nieuwe regelgeving voorlopig is gestabiliseerd.

Wij hebben de keuze gemaakt om toch aandacht te blijven schenken aan CEF’s en ETF’s en deze blijvend deel te laten uitmaken van de voorbeeldportefeuille.

Aan u de keus

Wanneer u CEF’s/ETF’s in uw portefeuille wilt opnemen, dient u een non-EU c.q. Amerikaanse broker erbij te nemen. Wij hebben intussen goede ervaring opgedaan met een Amerikaanse broker (Tastyworks) en horen dat ook van lezers.

Wanneer u geen CEF’s/ETF’s in uw eigen porteuille wenst, houdt u het gewoon bij uw

Nederlandse/Belgische broker

Wij blijven ervoor zorgen dat u een ruime keuze houdt om uw portefeuille te spreiden ook wanneer u uitsluitend bij uw Nederlandse/Belgische broker blijft. Daarnaast zullen wij af en toe ook dividend-groeiaandelen toevoegen. Dit zijn fondsen met een lager dividendrendement maar wel met regelmatig groeiend dividend. Met 2019 in aantocht is dit het plan van aanpak. Gaat u mee?

Tot slot nog een andere overweging voor het komend jaar nu de beursvooruitzichten tamelijk onvoorspelbaar zijn. We gaan de komend tijd wat meer prefs toevoegen aan de portefeuille. U heeft gelezen waarom, vandaag voegen we dus opnieuw een pref toe.

Tastyworks (www.tastyworks.com)

De ervaringen met de Amerikaanse broker Tastyworks zijn positief, ook volgens een aantal lezers die inmiddels een account hebben geopend. De aanmeldprocedure is snel en betrekkelijk eenvoudig, de klantenservice lijkt adequaat en via het online-handelsplatform kunt u alle fondsen uit de voorbeeldportefeuille kopen m.u.v. Preferente aandelen. Het platform van Tastyworks is wel meer toegespitst op optiehandel. Niettemin kunt u er ook prima handelen in gewone aandelen/fondsen. Wel vinden sommige gebruikers het in het begin even moeilijk om hun weg te vinden. Transacties, dividend en bronbelasting worden enigszins op een andere manier weergegeven maar dat went snel. Tevens vindt u er maandelijks een duidelijk transactieoverzicht.

Opmerking:

Wanneer u een account bij TW neemt gebruikt u dan deze code: Referal 83CF4M2QCW Daarmee wordt u herkent als abonnee van “beterbeleggendandebank”; een minimale storting van 2000 dollar wordt geadviseerd.

De Portefeuille

Opnieuw zijn alle dividenden in de voorbeeld-portefeuille ongewijzigd gebleven of hier en daar licht gestegen zoals bij Arbor Realty Trust en Iron Mountain. Blijft saai maar wel plezierig, zeker bij beurscorrecties. De turbulentie op de beurzen van de afgelopen weken

heeft wel invloed op de portefeuille als geheel. Een aantal fondsen is in koers gedaald, maar staat tegenover dat de dividendrendementen daardoor hoger zijn geworden, wanneer u nu (bij)koopt. Dit geldt met name voor Closed en Funds en ETF’s. Dit wordt veroorzaakt door de stijgende rente en het feit dat dergelijke fondsen vaak met levarage werken. Nog geen reden tot zorg. December en januari beloven dan ook goede dividendinkomsten omdat dan meestal de kwartaaldividenden worden uitgekeerd.

Er zij twee “hoog risicofondsen” in de portefeuille die ik hierna nog even extra belicht. U bepaalt vanzelfsprekend zelf hoe u hiermee omgaat en welk risico u wilt lopen. Om het werkelijke resultaat van uw portefeuille te bepalen moet u in feite alleen met dollars rekenen; u belegt immers als een Amerikaan. Euro-dollar fluctuaties zijn daarbij van alledag kunnen in uw voor,- of nadeel werken op een bepaald moment. Het standaard portefeuilleoverzicht van uw broker geeft daardoor meestal geen goed beeld van uw werkelijke (dollar) situatie inclusief dividendrendement. Zelf meten in dollars doet dat wel.

Gabelli houdt zich aan 10% dividend-policy.

De fondsen in de voorbeeldportefeuille van vermogensbeheer der Gabelli (GAB en GGT) waren tot recent nog verkrijgbaar via Nederlandse brokers. Helaas is daar ook een einde aan gekomen en zijn deze fondsen (beide CEF’s) niet meer beschikbaar. Het net sluit zich helemaal. Bezitters van beide fondsen zullen zien dat het dividend, dat in december a.s. wordt uitbetaald, hoger is dan voorheen. Dit is eenmalig omdat beide fondsen willen

voldoen aan hun “10% dividend policy”. We hebben daar al eerder over geschreven. Deze policy houdt in dat men minimaal 10% van de waarde van de bezittingen van het fonds (Net Asset Value) uitbetaalt als dividend. Een prachtige garantie! GAB betaalt 0.19 $ (i.p.v. 0.15 $ en GGT 0.24 $ i.p.v. 0.22 $. Wederom een reden om ook een Amerikaanse broker te overwegen?

AMZA, wat nu?

Veel van onze lezers vragen zich af of AMZA op dit moment niet te risicovol is en wat er mee aan de hand is. De situatie van het fonds heeft twee kanten en analisten in de VS benadrukken zowel de pro’s en contra’s.

Zoals u weet is AMZA een Exchange Trade Fund (ETF) en bezit een portfolio aan fondsen van Master Limited Partnerships (MLP’s). Het betreft uitsluitende zogenaamde midstream MLP’s. Dit zijn energiebedrijven in bezit van bijvoorbeeld pijpleidingen, opslagfaciliteiten, enzovoort.

AMZA-bezitters konden recent lezen dat het dividend momenteel niet wordt gedekt door (dividend)inkomsten maar wordt betaald uit eigen middelen. Zelf ben ik indirect in contact met een hoogdividend-analist in de VS die de CEO van AMZA (Jay Hatfield) persoonlijk kent en regelmatig spreekt. Onderstaand zijn visie.

Goed om te weten is dat de koers van AMZA uitsluitend wordt bepaald door de waarden van de in bezit zijnde fondsen/MLP’s gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Er is dus geen sentiment in het spel, een typisch ETF kenmerk!

De prijs van het AMZA-aandeel is dus geheel afhankelijk van de waarde van de bezittingen

(MLP’s). AMZA wordt actief gemanaged door fondsbeheerders.

The “Alerian MLP Infrastructure Index” is de belangrijkste MLP-index in de VS en bestaat uit ca 25 MLP’s. AMZA selecteert hieruit zijn portefeuille. Het fonds werkt daarnaast met ca 30% levarage (geleend geld) en doet veel met optie-strategieën.

Wanneer koersen van MLP’s naar beneden gaan volgt de AMZA-koers eveneens. Olieprijzen zijn daarbij essentieel. Het doel van AMZA is om toch beter te presteren dan de index op het gebied van “total return” (dividend + koerswinst).

De laatste tijd staan MLP’s fors onder druk; ook de koers van AMZA is met bijna 20% gedaald. In 2015 werden energiefondsen hard getroffen door de sterke daling van ruw olie. Vele MLP’s moesten dan ook hun financiële structuur herzien; talloze MLP zullen binnenkort verdwijnen of zijn al weg.

Er blijven dus aanzienlijk minder MLP’s over, dus koersen kunnen omhoog gaan. De meeste MLP’s zijn op dit moment dus financieel veel sterker dan voorheen.

Intussen heeft zelfs 40 % van de MLP’s het dividend alweer verhoogd. Echter de sector is toch, ondanks dat, nog immer niet populair bij investeerders.

Citaat Jay Hatfield:

The public midstream companies including MLPs are trading at stupid cheap prices. This is a sector that once it starts to move up and gain investor interest could easily double over a one to two year period.

AMZA conclusie

Geduldig zijn met AMZA valt niet mee; de gevoeligheid voor fluctuaties in olie en gasprijzen blijft. Het hoge dividend vergoed veel zeker wanneer u ook herinvesteert, maar de vraag blijft hoe lang dit houdbaar blijft. Het lijkt echter onvermijdelijk dat de MLP-sector binnen afzienbare tijd moet gaat opleven.

De AMZA-prijs kan daarmee weer gaan stijgen tot boven 10$; het levarage model helpt daarbij. We kunnen verkeerd zitten met de timing en de mening van Jay Hatfiekd is natuurlijk niet geheel objectief. Gezien bovenstaande beschouwingen blijf ik toch positief. Een dividendverlaging kan erin zitten maar dat hoeft zo erg te zijn. Mijn verwachting is dat AMZA in 2019 weer de goede kant uit gaat. We houden het fonds in portefeuille voor hen die (hoog) risico met schuwen. “High risk” kan immers ook “high reward” betekenen, maar u beslist.

(MAIN) Main Street Capital betaalt extra dividend

Main Street Capital heeft een aanvullend dividend aangekondigd naast het gewone dividend. Met doet dit al sinds 2013 elk half jaar. Naast het gewone dividend van 0.195 $ wordt in december een extra dividend betaald van 0.275 $ aandeel. Het blijft dus goed gaan met MAIN.

CBL-D blijft risico maar wel minder

In de oktober nieuwsbrief beschreef ik CBL als een fonds dat het moeilijk heeft, maar wel zijn best doet de problemen te overwinnen. Citaat:

CBL-D: Dit is een preferent aandeel in de portefeuille van CBL & Associaties. CBL is een grote speler op het gebied van winkelcentra in de VS. Het fonds heeft het moeilijk bij analisten omdat men vindt dat CBL te veel minder- courante winkelcentra in beheer/eigendom heeft t.o.v. de concurrentie. Daar staat tegenover dat men al jaren bezig is met de modernisering van de bestaande winkelcentra en dat men daar goed mee op weg is. Analisten verwachten dat een dividendverlaging onvermijdelijk is om meer cash te generen voor de ommezwaai van het bedrijf.

De verwachte dividendverlaging heeft inmiddels plaats gevonden; het dividend is verlaagd met ca 60%!

Let wel dit betreft uitsluitend het dividend op het gewone aandeel CBL en dus niet het dividend van ons preferente aandeel.

Hier zie je hoeveel veiliger een pref dus kan zijn. Analisten beschouwen de dividendverlaging als positief. Het genereert meer beschikbaar cash om de problemen aan te pakken.

Recent werd ook weer een nieuw winkel/entertainment centrum geopend.

Er komen weer koopadviezen voor het fonds voor de langere termijn. Er is een kans dat de huidige koer van CBL-D (ca 15$) op termijn terugkeert richting de nominale waarde van 25$. Kans op koerswinst dus met een pref; dat komt niet vaak voor. Uw constante dividend is voorlopige niet in gevaar. Nu bijkopen levert u ruim 12 % dividendrendement op. Wij zien het als zien het als een risicovolle kans.

Portefeuille wijzigingen

Toegevoegd

TW0-A Two Harbors Investment Corp. 8.125% Series A, Fixed to Floating Rate Cumulative Re- deemable Preferred Stock.

Two Harbors is een zogenaamde Mortage Reit met het hoofdkantoor in New York. Deze Real Estate Investment Trust investeert in financiële middelen voor onroerend goed. Men financiert hypotheken, leningen en andere financiële assets. TWO is in de VS een middelgrote speler en heeft een marktkapitalisatie van ca 3, 7 miljard dollar, ook weer geen kleintje dus. TWO doet het goed als onderneming. De omzet is vorige jaar gestegen met meer dan 40% en de winst per aandeel is toegenomen met ruim 20% per jaar over de laatste drie jaar. Al met al prestaties die vertrouwen geven voor de toekomst.

Ofschoon TWO zelf een dividendrendement heeft van ca 10% voegen we dit fonds niet toe aan de portefeuille maar wel een preferent aandeel. De voordelen van preferente aandelen en de stabiliteit hiervan zijn u inmiddels bekend. TWO heeft maar liefst 5 preferente aandelen (A t/m E).

We kiezen voor Two Harbors Investment Corp. 8.125% Series A.

Waarom deze? Allereerst omdat het dividendrendement maar liefst bijna 8 % bedraagt en dat geheel netto. Dit op basis van een vast jaardividend van 2,03 $/aandeel. M.a.w. u betaalt 0 % bronbelasting (bij DeGiro 15%). Daarnaast kan dit fonds pas op zijn vroegst in 2027 van de beurs worden gehaald. door TWO. Zowel DeGiro als Binck hebben het fonds op ons verzoek beschikbaar gemaakt.

Verwijderd

(VGI) Virtus Global Multi-Sector Income Fund

Soms komt het voor dat een fonds “niet goed meer voelt”. Dit is al enig tijd het geval bij VGI. Ondanks het feit dat VGI al lang bestaat en een belegt in een stabiele fondsen, presteert het fonds met name het afgelopen jaar slecht t.o.v. vergelijkbare Closed End Funds. Het fonds heeft dit jaar het dividend al fors verlaagd en een ruime koersdaling was het gevolg.

Dit moment zou, normaal gesproken, daarom een goed instapmoment kunnen zijn.

Je koop nu het fonds immers tegen de laagste koers van het afgelopen jaar met een discount van 14 % t.o.v. de bezittingen van het fonds; bovendien zal het dividend niet snel opnieuw worden verlaagd. Wanneer je het fonds al enige jaren in bezit hebt zul je waarschijnlijk een “break-even” resultaat hebben met hulp van de dividendinkomsten. Dividend dempt of neutraliseert zeker op langere termijn meestal koersverlies. Toch heb ik geen goed gevoel meer bij VGI en verwijder het uit de portefeuille.

Goed om te weten!

Taxation under law M871″ (Citaat Binckbank)

Mogelijk heeft u ook onderstaand bericht ontvangen van uw broker

Onlangs hebben wij een bedrag op uw rekening afgeschreven onder vermelding van “Taxation under law M871”. Deze afschrijving komt voort uit Amerikaanse belastingwetgeving die sinds begin dit jaar van kracht is.

Het doel van de wetgeving is te voorkomen dat buitenlandse beleggers met gestructureerde producten dividendbelasting ontlopen. Om hieraan te voldoen doen de uitgevers van deze fondsen de volgende handelingen:

 1. Alle uitkeringen uit het fonds worden standaard 30% belast;
 2. De uitgever berekent continu welke extra belasting moet worden ingehouden. Dit heeft te maken met de derivaten waarin dit soort gestructureerde producten handelen. Voor meer informatie raden wij u aan contact op te nemen met de uitgevende instelling.

Implicatie

Deze wetgeving brengt grote onzekerheid met zich mee over de belasting die u dient af te dragen over dergelijke producten. Zowel BinckBank als haar Amerikaanse bewaarbank kunnen niet anders dan voldoen aan deze belastingheffingen.

Opmerking: Onze huidige voorbeeldportefeuille bevat dergelijke fondsen niet (meer); wij zullen u de hoogte houden voor wanneer dit eventueel veranderd.

Nieuw W8 formulier invullen

Ons dividend komt stand op basis van het belastingverdrag met de VS.

Het verdrag is gewijzigd en u moet voor eind dit jaar een nieuw formulier invullen en inleveren. U komt dan voor de komende drie jaar weer in aanmerking voor 15% of 0 % bronbelasting, Gelukkig geen veranderingen hier!

Opmerking: Binck laat ons zojuist weten dat dit alleen zou gelden voor zakelijke beleggers. We zijn dit aan het checken. Zodra we daarover zekerheid hebben, zullen we er een Faq aan wijden.

Voorbeeldportefeuille realtime koersen en dividendrendement

Abonnees kunnen vanaf heden ook de koersen en de dividendrendementen in de voorbeeldportefeuille real-time bekijken.

Verwijderd:

EHI: Western Asset Global High Income Fund (december 2017) MCC: Medley Capital Corp. (januari 2018)

DVHL: ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Diversified High Income ETN (februari 2018) CLNS: Colony-Capital (maart 2018)

EDF: Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (juni 2018) SNR: New Senior Investment Group Inc. (juli 2018)

BDCL: ETRACS Long Wells Fargo, 2x Leveraged BDCL (September 2018) VGI: Virtus-Newfleet Glb Multi Income Fund (November 2018)