Actueel: 24 oktober 2018

Inleiding

De afgelopen weken hebben de beurzen aanzienlijk minder gepresteerd en zijn op een zeker moment gemiddeld ca 6% teruggevallen t.o.v. de hoogste stand. Ik zou er geen probleem van maken, als dividendbelegger. We hebben dat al zo vaak gezien en de meeste dividenden lopen immers gewoon door.

De dividendrendementen van de fondsen in de voorbeeld portefeuille zij gemiddeld dan ook gestegen. Bovendien is er een aantal feiten en indicaties in de VS, die maken dat ik juist geloof dat we het einde van bullmarkt nog niet hebben bereikt. Ik ben er daarom van overtuigd dat het nu een prima tijd is om (bij) te kopen.

Allereerst zijn de financiële rapportages van Amerikaanse bedrijven extreem goed en winststijgingen zijn gemiddeld hoger dan we in de laatste 5 jaar hebben gezien. Deze trend lijkt zich voorlopig alleen maar door te zetten.

Veel analisten in de VS vinden de aandelenprijzen nu zelfs aan de lage kant.

Een tweede argument is dat de Amerikanen zelf steeds meer geld te besteden krijgen. Het besteedbaar inkomen van de gemiddelde Amerikaan groeit fors sinds begin van dit jaar; dit is voor het eerste sinds 2010. Amerikanen met geld gaan shoppen zoals u weet.

Het toonaangevende blad “Bloomberg Businessweek” schrijft zelfs:

“fears of a recession are way overblown, and the market is set for strong gains in the months ahead”.

Kortom een dip hoort er periodiek gewoon bij en dividendinkomsten dempen of compenseren meestal de dips, zeker als u al langere tijd in een fonds zit.

Pripps, nu al mislukt !

Ik heb de afgelopen maanden (te) veel geschreven over de Pripps-verordening, die beleggen in specifieke Amerikaanse fondsen zoals ETF’s en CEF’s via Nederlandse brokers moeilijk c.q. onmogelijk maakt.

Ik heb ook geschreven dan de financiële wereld, de toezichthouder en de politiek zich er niet zo druk over lijken te maken. Minister Hoekstra van Financiën heeft het onderwerp weggewoven na Kamervragen en de AFM zegt dat men uitsluitend de naleving van de regels controleert. Dit laatste lijkt me voor een instituut als de AFM niet voldoende. Je zou mogen verwachten dat men ook op andere wijze de consument wil beschermen. Pripps brengt echter het omgekeerde teweeg.

Uitzending Kassa

Op maandag 15 oktober 2018 besteedde Kassa aandacht aan dit onderwerp.

Ofschoon ik wel zag aankomen dat Pripps nauwelijks zou kunnen gaan werken deed Kassa er nog een flinke schep bovenop. Pripps vereist, zoals u weet, een financiële bijsluiter (EIB) van de uitgevende partij. Kassa toonde de inhoud van diverse financiële bijsluiters en ik was verbijsterd over wat ik hoorde. De EID’s zijn dermate onduidelijk in taalgebruik en tevens zo complex qua inhoud, dat ze hun doel volledig voorbijschieten. Het woordgebruik en de terminologie zijn voor vrijwel niemand te begrijpen, ook voor mij niet (zegt natuurlijk niet alles) en zeker niet voor de gemiddelde consument waar ze immers voor bedoeld zijn.

Carien de Jager aan het woord.

Carien de Jager promoveerde recent aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG) op een onderzoek naar financiële bijsluiters. Ze is expert in financiële bijsluiters en heeft daardoor de financiële sector goed leren kennen. Een citaat:

“Financiële bijsluiters zijn bedoeld om het vertrouwen in de financiële sector te verbeteren, maar ik snap niet waarom men dat wil. Zo gauw het vertrouwen hoog is, gaat het namelijk meteen fout in die sector. Enig gezond wantrouwen is daarom wel op zijn plaats.’’

De financiële instellingen schrijven de bijsluiter zelf. Er zijn precieze regels voor die door de AFM worden gecontroleerd. We hebben net geleerd dat enig wantrouwen goed is, dus: zou het kunnen dat de financiële instellingen de bijsluiter expres onbegrijpelijk maken? De Jager: “Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het eenvoudiger moet kunnen. Er zijn natuurlijk wel prikkels om onbegrijpelijke taal te gebruiken. En transparantie is al geen grote vriend van de financiële instellingen.’’

Haar conclusie: financiële bijsluiters halen maar weinig uit en ze bieden geen bescherming aan de consument, want het taalgebruik is lastig en de ingewikkelde producten zijn ook moeilijk in eenvoudige taal aan de consument uit te leggen. Kortom, al die informatie ter grootte van twee à drie A4tjes haalt maar weinig uit.

Ook Arno Wellens van “Follow the Money” was in de uitzending en bevestigde de opinie van Carien de Jager.

De Kassa-redactie had de AFM uitgenodigd voor commentaar. Het is immer ook hun taak om de consument te beschermen. De AFM gaf niet thuis. Wij lijken dus (weer) opscheept met zinloze regelgeving ter verhoging van ons vertrouwen in de financiële sector. Kan iemand daar eens echt iets aan doen? Dan kunnen we tenminste weer gewoon beleggen, ook in de VS.

Wat moet je weten over Closed end Funds (CEF)

(Opmerking: indien u uitsluitend de voorbeeldportefeuille volgt dan hoeft u zich vanzelfsprekend niet te verdiepen in de ins & outs van CEF’s)

U weet dat de meeste CEF’s sinds begin dit jaar niet meer via Nederlandse brokers te koop zijn vanwege de Pripps. Tocht blijven we graag aandacht besteden aan deze hoogdividend- beleggingen mede omdat CEF’s in uw portefeuille de spreiding sterk bevorderen en ondanks het feit dat u de meeste CEF’s nu via een Amerikaanse broker moet kopen.

CEF’s zijn echte inkomensfondsen; er bestaan ca 600 van dergelijke fondsen in de VS. In Europa kennen we dergelijke fondsen vrijwel niet. CEF’s worden op de markt gebracht door grote financiële instellingen via een IPO (Initial Public Offering) een beursgang dus. Een CEF koopt u dan ook net als een gewoon aandeel. Er zijn vele soorten CEF’s. Zo zijn er ondermeer aandelen-, obligatie-, mix-, energie-, Reit-, en Pref CEF’s.

Het volgende is van belang om te weten:

 • De meeste CEF’s maken (deels) gebruik van leverage (bijlenen van geld).
 • Mede hierdoor komt het hoge dividend tot stand van 6-12 %. Hierdoor kan ook de beurskoers aanzienlijk fluctueren; het dividend loopt echter vrijwel altijd gewoon door.
 • CEF’s zijn gericht op inkomensvorming en bieden meestal hoge dividenden, soms deels door teruggaaf van kapitaal van het fonds.
 • De marktprijs van een CEF aandeel verschilt meestal t.o.v. de waarde van haar bezittingen (Net Asset Value). Dit staat bekend als kopen met een discount of een premie. Het kopen van CEF’s met een discount is vaak aantrekkelijk. U koopt in feite de bezittingen van de CEF goedkoper dan de werkelijke beurswaarde van deze bezittingen (zie ook de toevoeging van het Liberty All-Star Equity Fund aan de portefeuille).
 • CEF’s in een portefeuille bieden gewoonlijk een betere spreiding en een alternatief voor een portefeuille met alle individuele fondsen van de CEF. Een optimale risicospreiding en toch een hoog dividend, dat is de kunst.

Al deze zaken maken dat wij CEF’s is onze voorbeeldportefeuille blijven toevoegen ondanks de Pripps. In dit nummer voegen wij wederom een CEF toe aan de portefeuille, (nog) wel te koop bij Binck en bij Tastyworks.

België

“Beter Beleggen dan de bank” krijgt ook steeds meer relaties in België.

Helaas is voor Belgische belastingplichtigen de regelgeving m.b.t. dividend minder gunstig dan in Nederland. Wie in België Amerikaans dividend ontvangt betaalt eerst 15% bronbelasting. Over het resterende bedrag moeten Belgische ingezetenen een zogenaamde roerende voorheffing betalen van 30%.

Van een dividenduitkering van 100 dollar blijft dan ca 60 dollar over.

Dit geldt ook voor bijvoorbeeld preferente aandelen, waarbij het dividend wordt gezien als rente. Nederlanders betalen hierover helemaal geen (bron)belasting. Belgen betalen wederom ca 40% belasting.

Niettemin valt er met de huidige voorbeeldportefeuille nog voldoende rendement te behalen ook voor Belgische ingezetenen.

Opmerking: bronbelasting op prefs is 0% bij Binck en (toch) 15% bij DeGiro.

Tastyworks (www.tastyworks.com)

In het vorige nummer hebben wij een nieuwe Amerikaanse broker voorgesteld t.w. weten tastyworks. (www.tastyworks.com). Met Tastyworks kunt u eenvoudig beleggen in vrijwel alle fondsen van de voorbeeldportefeuille m.u.v. pref’s. Een aantal van onze abonnees heeft inmiddels een account genomen en hebben ons laten weten dat een en ander vlot is gegaan inclusief de verwerking van het W8-Ben belastingformulier. Intussen hebben we ook vragen over TW op onze FAQ-pagina beantwoord. Het is voor ons nog te vroeg om alle facetten inclusief de afhandeling van de dividenduitkering en bronbelasting te beschouwen. Volgende keer meer daarover. Intussen blijven wij nieuwsgierig naar uw ervaringen.

Opmerking:

Wanneer u een account bij TW neemt gebruikt u dan deze code:

Referal 83CF4M2QCW

Daarmee wordt u herkent als abonnee van “beterbeleggendandebank”; een minimale storting van 2000 dollar wordt geadviseerd.

Voor de goede orde nog even de belangrijkste punten herhaald

 • TW heeft een duidelijke website & handelsplatform
 • TW Accepteert Nederlandse klanten (residents)
 • Aanmeldproces verloopt binnen 1-2 dagen.
 • Geld storten via uw eigen bank in dollars; goede instructie beschikbaar op de TW-site
 • Bronbelasting 15%; automatisch na invullen W8-Ben formulier
 • Garantiestelling onder Amerikaanse wetgeving tot 500.000$
 • Kosten: normaal tot laag
 • Alleen privé-account beschikbaar; geen zakelijke accounts
 • Goede support

Wilt u alle fondsen in de voorbeeld portefeuille kunnen aanschaffen dan heeft u op dit moment helaas twee brokers nodig, Een Nederlandse broker en een non-EU-broker zoals Tastyworks.

De Portefeuille

Opnieuw zijn alle dividenden in de voorbeeld-portefeuille ongewijzigd gebleven. Blijft saai maar wel plezierig.

De turbulentie op de beurzen van de afgelopen weken heeft wel invloed op de portefeuille als geheel. Een aantal fondsen is in koers gedaald, maar staat tegenover dat de dividendrendementen daardoor hoger zijn geworden, wanneer u nu (bij)koopt.

In de Voorbeeldportefeuille worden vanaf heden de actuele koersen aangegeven (met een vertraging van ca. een half uur) en dus ook de actuele dividendrendementen!

(Mocht u nog kinderziekten tegenkomen, laat het ons dan weten!)

De hogere rendementen gelden met name voor Closed en Funds en ETF’s. Dit wordt veroorzaakt door de stijgende rente en het feit dat dergelijke fondsen vaak met levarage werken. Geen reden tot zorg; integendeel kunt nu zelfs prima (bij) kopen en blijvend genieten van hogere dividenden.

Opmerking: CBL-D

CBL-D: Dit is een preferent aandeel in de portefeuille van CBL & Associaties. CBL is een grote speler op het gebied van winkelcentra in de VS. Het fonds heeft het moeilijk bij analisten omdat men vindt dat CBL te veel mindercourante winkelcentra in beheer/eigendom heeft t.o.v. de concurrentie. Daar staat tegenover dat men al jaren bezig is met de modernisering van de bestaande winkelcentra en dat men daar goed mee op weg is. Analisten verwachten dat een dividendverlaging onvermijdelijk is om meer cash te generen voor de omzwaai van het bedrijf. Wanneer dat geschiedt zal initieel alleen het dividend van het “gewone” aandeel omlaag gaan. Wij hebben daar geen last van omdat wij de CBL-Pref hebben. Bij een Pref moet het dividend altijd worden betaald, zelfs na eventueel uitstel van betalingen. Zo niet dan gaat het bedrijf failliet maar zover is het nog lang niet. De CBL-pref is nu zeer aantrekkelijk geprijsd en biedt daardoor een zeer hoog dividendrendement.

Wij houden CBL-D in portefeuille ondanks het verhoogde risico(H); durft u ook?

Portefeuille wijzigingen

Toegevoegd: (USA) All-star Liberty Fund

Het All-star Liberty Fund is een Closed end Fund.

USA is typisch zo’n fonds dat velen niet op de radar hebben en dat is volledig onterecht. USA heeft sinds de oprichting haar dividend met regelmaat verhoogd; vrij ongebruikelijk voor een CEF. Op dit moment is het dividendrendement bijna 11 %. Het fonds belegt voor 90% in grote en middelgrote Amerikaanse ondernemingen. Bekende namen hierbij zijn Amazon, Adobe, Visa, Google, Kraft en Microsoft.

Zoals u weet heeft een CEF daadwerkelijk de onderliggende aandelen in bezit. Het is bekend welke waarde deze bezittingen/aandelen hebben; dat wordt Net Asset Value (NAV) genoemd. Zoals hiervoor besproken kun je een CEF-aandeel vaak kopen tegen een lagere prijs dan de werkelijke waarde van aandelen/fondsen, die de CEF bezit.

Dat betekent dat je het fonds koopt met een zogenaamde discount. In feite koop je dan dus aandelen zoals Amazon, Google etc. tegen een lagere prijs dan de huidige beurskoersen van deze fondsen; een prettige bijkomstigheid.

In het geval van USA is de discount op dit moment ca 4.5% t.o.v. de waarde van de aandelen in portefeuille. Meestal verdwijnt de discount na verloop van tijd en kan zelfs omslaan in een premie t.o.v. de wekelijke waarde.

Waarom deze discount: Wij denken dat het fonds enigszins onder radar opereert zeker v.w.b. het dividendrendement.

Het kopen van een CEF is meestal verstandig wanneer er ook een discount te verdienen valt. Omdat een discount meestal tijdelijk is kunt u eveneens koerswinst tegemoet zien, naast het dividendrendement van 11% dat gewoon doorloopt. We spreken dan over “total return” d.w.z. koeswinst plus dividend. Op deze wijze heeft USA de afgelopen 10 jaar gemiddeld 16% per jaar opgeleverd (gemeten in dollars vanzelfsprekend). USA heeft de afgelopen 10 jaar ook de vergelijkbare indextrackers (ETF) verslagen.

Kortom USA is een mooie toevoeging aan de voorbeeld portefeuille, zeker wanneer u nu instapt met een discount. U kunt USA (nog) kopen bij Binckbank en Tastyworks; niet bij DeGiro helaas. Vraag mij niet waarom.